Publikujte na Mix24.cz

Internetový deník Mix24.cz se snaží poskytnout prostor co nejširšímu spektru názorů. Uvítáme proto, když nám zašlete svůj názorový text na jakékoliv téma. Můžete však vytvořit i text magazínového formátu, tedy například popis nějakého fenoménu či události. Redakce text následně posoudí, a pokud bude splňovat předpoklady, publikuje ho na webu. Vyhrazujeme si právo na stylistické úpravy.

Zaslané texty nesmí porušovat zákony České republiky a hlásat konspirační teorie. Nepublikujeme ani propagační články. Naopak uvítáme dobře vyargumentované pohledy na věc, a to i tehdy, pokud se budou lišit od našeho vidění světa. Chápeme totiž, že právě ze střetávání názorů vzniká skutečná kvalita.

Zasláním svého textu předáváte práva k jeho využití společnosti Quality Publishing s.r.o. Text musí být jako první publikován v deníku Mix24.cz. Následná publikace jinde je možná, ale vždy s odkazem na původní zdroj.

Své texty můžete posílat na adresu: redakce@mix24.cz