Česká televize porušila Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, stěžuje si odborná skupina Vládního výboru

Vysíláním pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí porušila Česká televize Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, předpisy na ochranu osobnosti a dopustila se eticky zcela nepřijatelného jednání. Konstatuje to stížnost, kterou zaslala na příslušná místa Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Skupina navíc upozorňuje na to, že pořad byl odvysílán přes nesouhlasné stanovisko MUDr. Viktora Hartoše, předsedy Asociace dětské a dorostové psychiatrie nebo Národního ústavu pro autismus NAUTIS.

„Česká televize jako nezávislé veřejnoprávní médium nepomohla konstruktivně řešit léta opomíjenou oblast životních podmínek lidí na spektru autismu a jejich blízkých. Naopak téma zbulvarizovala a ještě více stigmatizovala jedince na spektru a rodiče pečující o děti s neurovývojovým postižením,” konstatuje dále stížnost odeslaná Radě České televize, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Vládnímu výboru pro práva dítěte a Národní radě osob se zdravotním postižením. Celý text stížnosti máme k dispozici.

Pořad odvysílaný přes předběžné opatření soudu

Pořad “Infiltrace – Obchod s nadějí” Česká televize odvysílala 12. dubna navzdory tomu, že Obvodní soud pro Prahu 4 vydal ještě před vysíláním předběžné opatření, které zakázalo vysílat záběry nezletilých dětí pořízené skrytou kamerou při terapiích. Česká televize však 12. dubna pořad odvysílala i s těmito, byť digitálně upravenými, záběry. 

Úmluvy OSN

Úmluva OSN o právech dítěte z 20. listopadu 1989 a Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením z 13. prosince 2006 byly podepsány a ratifikovány našim státem a jsou součástí právního řádu České republiky. 

Spor o pořad Infiltrace – Obchod s nadějí

Pořad Infiltrace – obchod s nadějí měla Česká televize vysílat v březnu tohoto roku. Po množství protestů, především organizací zabývajících se péčí o lidi s autismem, ho z vysílání stáhla. Nakonec jej jen s minimálními změnami odvysílala 12. dubna a zpřístupnila jej veřejnosti i ve svém iVysílání. Rodiče zachycených dětí se proti masivnímu zásahu do soukromí v podobě 200 hodin natočených skrytou kamerou a proti množství nepravd a manipulací, které pořad obsahoval, rozhodli všemi prostředky bránit.

Foto: Shutterstock

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments