Vdovský důchod v roce 2021. Kdo a v jaké výši na něj má nárok?

Vdovský nebo také vdovecký důchod se řadí mezi pozůstalostní důchody, které jsou poskytovány ovdovělým osobám z českého důchodového systému. Jak se počítá jeho výše a jakým způsobem na něj můžeme uplatnit nárok?

Vdovský/vdovecký důchod 2021

Na pozůstalostní důchod vzniká nárok, když zemře manžel/ka, která pobírala starobní nebo invalidní důchod, nebo v den úmrtí splňovala podmínky pro jeho nárokování. Problematika pozůstalostních důchodů je upravována zákonem o důchodovém pojištění z. č. 155/1995 Sb.

Kde a jak požádat o vdovský důchod

Žádost musí být podána žadatelem osobně na příslušné OSSZ podle místa trvalého bydliště, nebo jinou osobou pověřenou plnou mocí bez úředního ověření. Žádost o vdovský/vdovecký důchod za vás sepíše zaměstnanec OSSZ.

Potřebné doklady:

  • doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu
  • úmrtní list zesnulého
  • tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu

Pokud zemřelá osoba ještě důchod nepobírala:

  • doklady o době studia, i nedokončeného
  • potvrzení školy o délce studia
  • doklady o době vojenské služby
  • doklady prokazující výchovu a péči o děti
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách

Výše vdovského důchodu

Výši pozůstalostního důchodu ovlivňuje délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výše výdělků zemřelé osoby dosažených v rozhodném období.  Vdovský/vdovecký důchod skládá ze základní výměry, která je stejná pro všechny důchody a pevně stanovena zákonem o důchodovém pojištění a procentní výměry. Pokud pozůstalá osoba nepobírá starobní či invalidní důchod, je výše procentní výměry 50 % procentní výměry důchodu, který pobírala, nebo by pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí. Pokud ho pobírá, jde o souběh důchodů. Do doby pojištění se do výpočtu započítá i náhradní doba pojištění, jako péče o dítě.

Zpracování žádosti o pozůstalostní důchod

Vyřízení žádosti trvá maximálně 90 dní. Žadatel obdrží písemné rozhodnutí, zda byl důchod přiznán, v jaké výši a od jakého data. V případě zamítnutí žádosti obdrží rozhodnutí o zamítnutí žádosti s odůvodněním a s důvody zamítnutí. Obvykle bývá důchod vyplácen v sudý den mezi 2 až 24 dnem v měsíci. Výplata důchodu tvá po dobu 1 roku. Pro další vyplácení byste se museli starat o nezaopatřené dítě, být v invalidním důchodu ve 3 stupni, nebo dosáhnout zákonem stanoveného věku, tedy věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození nebo vlastního důchodového věku, je-li tento věk nižší.

Foto: Shutterstock

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments