Česká televize po tlaku rodičů stáhla z iVysílání poslední díl cyklu Infiltrace

Česká televize stáhla z iVysílání poslední díl cyklu Infiltrace nazvaný Infiltrace – obchod s nadějí. Nelze jej tedy již sledovat online. Díl byl předmětem předběžného soudního opatření, je na něj podána stížnosti k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a bude předmětem dalších právních kroků. Rodiče skrytou kamerou tajně natočených dětí s poruchou autistického spektra se všemi dostupnými prostředky brání proti tomu, jak nepravdivě a manipulativně znázornily autorky pořadu práci centra, které pro své děti svépomocně založili.

“Nevíme, co přesně Českou televizi pro stažení pořadu z iVysílání vedlo, ani zda jej opět nezpřístupní. S rodiči totiž televize nijak nekomunikuje,” uvedl mediální zástupce rodičů Tomáš Hečko. “Je to ale alespoň první malá satisfakce za to, jakým způsobem Česká televize skrytou kamerou narušila jejich soukromí a poškodila děti, jejich rodiče i terapeuty, kteří v centru působí.”

RRTV žádá Českou televizi o vysvětlení

Ještě před vysíláním pořadu vydal Obvodní soud pro Prahu 4 předběžné opatření, které České televizi zakázalo vysílat záběry nezletilých dětí pořízené skrytou kamerou při terapiích. Česká televize však 12. dubna pořad odvysílala i s těmito, byť digitálně upravenými, záběry. Minulý týden proto byla televize několik dnů v exekuci na pokutu 50.000 Kč za porušení zákona. Odvolací soud poté z procesních důvodů vrátil věc soudu prvního stupně a v této věci se dále rozhoduje. Kromě toho projednávala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání 18. května obsáhlou stížnost rodičů na pořad. V ní dokládají celou řadu překročení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Rada požádala Českou televizi, aby ke stížnosti do 30 dnů podala vysvětlení.

Ignorování dalších povinností ze strany České televize

Česká televize se navíc ve třicetidenní lhůtě nevyjádřila k předžalobním výzvám upozorňujícím na porušení práv osob natočených skrytou kamerou a poté vysílaných televizí bez jejich souhlasu. Výzvy se odvolávají na všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (obecně známé pod zkratkou GDPR). Stejně se vedlo i oficiální žádosti o uveřejnění odpovědi dle práva na odpověď, které je zakotveno v zákoně provozování rozhlasového a televizního vysílání. Televize ji zcela ignorovala.

“Rodiče jsou připraveni využít všech prostředků, jak se domoci spravedlnosti,” uvádí Tomáš Hečko. “Jsou přesvědčeni, že v právním státě není možné, aby kdokoli takovýmto způsobem narušil soukromí lidí, kteří se ničeho nedopustili. Aby médium, dokonce veřejnoprávní, svévolnou manipulací ničilo životy bezúhonných občanů.”

Spor o pořad Infiltrace – Obchod s nadějí

Pořad Infiltrace – obchod s nadějí měla Česká televize vysílat v březnu tohoto roku. Po množství protestů, především organizací zabývajících se péčí o lidi s autismem, ho z vysílání stáhla. Nakonec jej jen s minimálními změnami odvysílala 12. dubna a zpřístupnila jej veřejnosti i ve svém iVysílání. Rodiče zachycených dětí se proti masivnímu zásahu do soukromí v podobě 200 hodin natočených skrytou kamerou a proti množství nepravd a manipulací, které pořad obsahoval, rozhodli všemi prostředky bránit. Další informace najdete na webu www.infiltrace.cz.

Foto: Shutterstock

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments