Kanibalismus v Evropě. Proč si lidé mysleli, že pojídání ostatků prospívá jejich zdraví?

Odpověď na tuto otázku lze hledat zejména v období raného novověku, kdy bylo běžné, že vám lékař předepsal rozdrcené části mumie, ale proč tomu tak bylo?

Po staletí totiž panovala představa, že rozemleté a balzamované lidské pozůstatky jsou schopné léčit. Pro lékařské účely tak byla používán produkt zvaný “mumia”, který byl vytvořený z částí mumií přivezených z egyptských hrobek do Evropy, a to již od 12. století. Dalších 500 let tak mumie zůstaly jako jeden z doporučovaných léků. Neexistovala antibiotika, a proto bylo možné dostat od lékaře předepsané “mumie” na široké spektrum zdravotních problémů od bolestí hlavy, po zmenšení otoků nebo i proti moru.

Falešné mumie

Ne všem se však tato myšlenka zalíbila. Například královský lékař Guy de la Fontaine pochyboval o mumii jako účinném léku, jelikož byl při své cestě do egyptské Alexandrie seznámen s podvody s falešnými mumiemi, které nepatřily faraonům, nýbrž nedávno mumifikovaným rolníkům. Důvod, proč k takovémuto kroku někteří egyptští obchodníci přistupovali byl zejména ten, že po mumiích byla na starém kontinentu neustálá poptávka, která však nemohla být z pochopitelných důvodů uspokojena nabídkou trhu. Mumie však v Evropě jako lék zůstali nadále, a to zejména na královských a jiných šlechtických dvorech, jelikož myšlenka konzumace dávných vládců mocného Egypta byla nadále velmi lákavá.

Viktoriánská éra

Ve viktoriánské Anglii 19. století se dělo mnoho věcí, které jsou námi z dnešního pohledu jen těžko pochopitelné, a to zejména mezi vyššími kruhy společnost. Kromě focení nedávno zemřelých, jako by byli stále naživu, nadužívání elektroterapie a arsenu tu byla ještě jedna viktoriánská kratochvíle, námi složitě pochopitelná, a to rozbalovací večírky s mumiemi. Na sklonku 18. století se Napoleon vydal na výpravu do Egypta a s sebou si přinesl kromě mnoha suvenýrů i mnoho mumií, které se tak staly znovu jednoduše získatelné. Na soukromých večírcích, hlavně v Anglii, se rozbalovaly mumie pro potěšení a vzrušení.

Foto: Shutterstock

Nohami zpátky na zem

Netrvalo však dlouho a rozbalovací slavnosti skončily. Na počátku 20. století této zábavě byla přidělena nálepka nevkusu a ničení archeologických pozůstatků a poté by vám již žádný lékař mumii nepředepsal a žádný archeolog by vám ji nepřenechal k rozbalení pro vaše potěšení a pobavení. K tomuto etickému “prozření” bezpochyby přispěly i pověry o kletbách, které byly sneseny na toho, kdo otevře hrobku, uvnitř které se mumie ukrývá. Dodnes je lákadlo mumií silné, stále jsou na prodej, stále jsou využívány a zůstaly zbožím hlavně na černém trhu s pašováním starožitností.

Foto: Shutterstock, zdroj: Vox, NationalGeographic

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments