Evropská mapa, která před 500 lety inspirovala k počátku hravé kartografie

Koncem 15. století se v Evropě dařilo mapování. Mnoho map bylo praktických, vytvořených pro navigaci na rozšiřujících se obchodních cestách, ale několik pozoruhodných výtvorů obsahovalo více než jen geografii. Ty odrážely kulturní, sociální a politické zájmy té doby. Jednu z nejvýraznějších vytvořil ve 30. letech 16. století rakouský učenec a dvořan Johannes Putsch, jehož nejslavnější dílo zosobnilo Evropu jako korunovaná a oblečená královna držící kouli a žezlo.

Průkopnictví v kreslení map

Mapa Johannese Putsche z roku 1533 ztělesnila kontinent jako královnu a inspirovala vlnu tvorby map, která zobrazovala místa jako lidi, zvířata a dokonce i rostliny. Putschova původní mapa, poněkud hrubý dřevoryt, se stala známou pod různými názvy, včetně „Europa regina“ („Královna Evropy“). Postup od královniny hlavy k patě se pohybuje od západu k východu, Pyrenejský poloostrov na západě je hlavou postavy a východní oblasti Bulharska a tehdejší Moscavie (dnešní oblast Moskvy) tvoří její nohy. Paže na levé straně je Itálie a Sicílii představuje koule v její ruce. Rameno vpravo je Dánsko.

Převratné vykreslení Evropy

Vidět Evropu jako ženu mohlo být pro čtenáře klasických mýtů přirozené, protože věděli, že kontinent byl pojmenován po Evropě, princezně unesené řeckým bohem Diem. Personifikace Evropy kolovaly v podobě kreseb italského mystika Opicina de Canistris ze 14. století. Ačkoli není známo, zda Putsch viděl Opicinova díla, je pravděpodobné, že byl svědkem císařských průvodů pořádaných habsburskými panovníky, v nichž byly kontinenty často personifikovány jako ženy. Mapu doprovázely verše, které Putsch napsal v latině. Když mluví v první osobě, „královna Evropa“ prosí o jednotu a přímo se obrací ke Karlu V., císaři Svaté říše římské a španělskému králi, a jeho bratrovi Ferdinandu I. Rakouskému (na jehož dvoře působil Putsch).

Foto: Shutterstock

Královnino poselství

Královna panovníky oslovuje jako „nejzářivější hvězdy světa“ a nabádá je, aby ukončily války, mezi protestanty a katolíky, které ji rvou na kusy. S dalšími hrozbami ze strany osmanských Turků na východě její bezpečnost závisí na „věrných a mocných“ úřadech habsburského Německa, které se nacházejí blízko jejího srdce, a ve Španělsku, v její hlavě. O Putschovi je známo jen málo biografických podrobností. Zemřel jako mladý muž v roce 1542, ale jeho výtvor žil dál. V pozdějších vydáních už vyhlazený a vylepšený barvou. Zasadil myšlenku o evropské jednotě, se kterou se bude experimentovat po staletí, a pravděpodobně vyvrcholí v dnešní Evropské unii. Mapa také inspirovala kartografický žánr a vytvořila verze, které zobrazují země jako zvířata a rostliny.

Foto: Shutterstock, zdroj.: NationalGeographic

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments