Na dně Středozemního moře číhá obrovská hrozba pro svět, varují experti

Středozemní moře čelí obrovské ekologické katastrofě, která může mít negativní vliv na celý svět. Do roku 2040 se znečišťování tohoto, Evropanům tak dobře známého moře může zhoršit dramatickým způsobem, který vyústí v to, že se do něj každý rok vypustí 500 000 tun plastu. Upozornila na to nová studie, kterou zveřejnila Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN), která sídlí ve švýcarském Glandu.

K redukci by stačily jednoduché kroky

Do Středozemního moře se každý rok vypustí 229 000 tun plastu,” uvádí zpráva, která také varuje, že příštích dvacet let se toto číslo bude velmi pravděpodobně zvyšovat a dokonce překoná svůj dvojnásobek. Podle studie může navyšování vypouštěného odpadu zabránit pouze ambiciózní zásah, který půjde vysoko nad rámec současných závazků.

Podle zprávy se ve Středozemním moři aktuálně nachází přibližně 1,2 milionu tun plastů. Jen malý podíl z toho mají na svědomí nezodpovědní jedinci. Drtivou část, celých 94 %, tvoří nesprávně zpracovaný odpad. Pokud by prvních sto lokalit, které jsou nejvíce zodpovědné za znečišťování Středozemního moře, jen lehce upravilo způsob, jakým nakládá s odpady, mohlo by se důležitému moři ulevit okamžitě o 50 tisíc tun odpadu ročně. Pouhý zákaz používání plastových tašek ve Středozemí by vedl k redukci o dalších padesát tisíc tun.

Ohrožené ekosystémy a složité řešení

Největšími viníky na nelichotivém stavu Středozemního moře jsou Egypt, Turecko a Itálie. Moře trpí především jejich hustě osídleným pobřežím a neefektivním odpadovým hospodářstvím. V přepočtu na obyvatele jsou ale ještě horší tyto státy: Bosna a Hercegovina, Albánie, Černá Hora a Severní Makedonie.

Studie IUCN upozorňuje na to, že znečištěné Středozemní moře dlouhodobě poškozuje suchozemské a mořské ekosystémy a biodiverzitu. Zejména mořští živočichové se do plastů mohou zachytit nebo ho pozřít, což pak způsobí jejich zbytečnou smrt.

Řešení celé situace je extrémně složité a musely by se na něm podílet vlády, soukromý sektor, průmysl, spotřebitelé i výzkumné instituce. Základem je jednoznačně zlepšení procesů zpracování odpadu a investice do inovací. Stejně tak si lidé musí osvojit takové spotřebitelské návyky, které jsou udržitelné.

Foto: Freepik