Nejmocnější a nejbohatší panna na zemi, jejíž láska málem sjednotila svět

Celá říše jí ležela u nohou, dokonce sám král Šalamoun jí byl natolik okouzlen, že by jí snesl modré z nebe. Ano, to byla královna ze Sáby, nejmocnější panna, která dala před láskou přednost svému lidu.

„Pannou navždy“, tak zněl Makedin slib

Makeda se narodila králi Angabovi, který vládl svému království Simenu rozprostírající se na území dnešního Jemenu a Etiopie. Už jako sedmiletá holčička musela Makeda přísahat, že navždy zůstane pannou, aby nedošlo k narušení víry v Jahveho.

Po smrti krále Makeda nepřevzala jen povinnosti, ale také titul „Nejčistší perla, královna všech králů, lvice z kmene Juda, vyvolená Jahveho, z boží milosti panovnice nad dnem i nocí, vládkyně nad pohybem nebeských těles a dárkyně úrodné vody“. Makeda své zemi vládla tak nejlépe, jak jen dovedla. Za své vzdělání vděčila svému otci, který ji poslal na výchovu na dvůr egyptského faraona, Makeda byla nejen vzdělaná a sečtělá, ale také uměla jezdit na koni, střílet z luku apod.

Láska k princi Asádaronovi ji dovedla k nenávisti

Makeda se při své korunovaci zamilovala do asyrského prince Asádarona, ovšem povinnosti ubohou královnu donutily si tuto lásku zakázat. Makeda se stáhla do sebe, muže začala nenávidět, dokonce měnila zákony tak, aby dávaly mnohem větší práva ženám než mužům – muži prováděli domácí práce, ženy dědily majetky. Makeda svou zemi začala rozšiřovat, nechala založit i legendární město Sába, uvnitř sama sebe ale trpěla.

Král Šalamoun a královna ze Sáby, sochy z 12. – 13. století na fasádě baptisteria v Parmě, Itálie. / Foto: Shutterstock

Vysvobození našla v králi Šalamounovi

Návštěva krále Šalamouna se stala dalším milníkem v životě královny ze Sáby. Oba se do sebe zamilovali, král královnu dokonce přesvědčil o své filozofii, kdy bez lásky a žen by svět zanikl. Královna Šalamounovi podlehne a zanedlouho se stane další z jeho manželek. Ačkoliv spolu strávili pouhého půl roku, královnina nenávist vůči mužům postupně mizí, Makeda začne opět milovat a porodí syna Menelika. Právě ten měl být tím, který obě země spojí. K tomu však nedošlo, panovníkem se sice stal, ale pouze říše své matky, Šalamounovo království se po jeho smrti rozpadlo na dvě části.

Oddanost a moudrost královny ze Sáby se tak stala symbolem lásky, který si často připomínáme i my v dnešní době.

Foto: Shutterstock, zdroj: Britannica, MDPI, Raseef22

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments