Nová naděje pro pacienty, kteří se potýkají s těžkým covidem. Do Česka míří až z Nového Zélandu

V souvislosti s těžkými případy pacientů infikovaných koronavirem se často mluví o nutnosti jejich připojení na plicní ventilátor, který dýchá de facto za ně. V současné době se tak řeší zejména to, zda máme dostatek těchto přístrojů, jež mohou zachraňovat životy, a následně i to, zda bude dost personálu, který je bude schopen obsluhovat. Jde totiž o technicky velmi složitá zařízení, a tak se právě druhý aspekt jeví jako větší kámen úrazu.

Ventilátory mohou uškodit

Příliš se ale nemluví o tom, že samotné připojení pacienta na plicní ventilátor není z hlediska jeho zdraví kdovíjak pozitivní zprávou a děje se tak pouze v případech, kdy výhody převáží nad nevýhodami. Ty jsou totiž značné. Ventilátory totiž mohou pacientům také hodně uškodit a v řadě případů je jejich nasazení riskantní, obzvlášť pokud se dostaneme do stavu, kdy je bude obsluhovat personál, který s nimi nemá takové zkušenosti.

Do České republiky však už míří první dodávka šetrnějších přístrojů, které by mohly plicní ventilátory nahradit. Takzvané oxygenerátory objednala vláda z Nového Zélandu, přičemž se plánuje jejich pořízení v celkovém počtu 1500. Mělo by tak jít o významnou pomoc v boji s covidem, určenou zejména těžce zasaženým pacientům. Oxygenerátory zlepšují zásobení organismu kyslíkem.

Přístroj je vhodný pro pacienty s nižší saturací kyslíkem. Když jim kyslík pod velkým tlakem poskytneme, ve vysokém procentu případů jsme schopni zabezpečit, aby nemuseli na ventilátor. Péče na ventilátoru už je složitá a pro pacienta riskantní,” popsal pro Lidové noviny výhody oxygenerátorů dnes už bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, pod jehož vedením resort přístroje objednal. Přístroje se používají u těch pacientů, kterým selhývají plíce a kde vysoký průtok kyslíku zlepšuje narušenou okysličovací funkci.

Přístroj může ovládat i proškolený medik

U některých pacientů s onemocněním covid-19 se velice osvědčil. Pacientům pomáhají v době, kdy je v důsledku nemoci dodávka kyslíku do mozku, k srdci a dalším vnitřním orgánům nedostatečná,” vysvětlil Michal Šotola, vedoucí lékař 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK v Praze. “Na naší klinice tyto přístroje využíváme na intermediální jednotce, kde pečujeme o pacienty ve vážném stavu, kteří jsou stále monitorováni ve všech vitálních funkcích. Zkušenosti ze zahraničí nicméně ukazují, že je bezpečné tyto přístroje používat i na běžných lůžkových odděleních.

Velkou výhodou oxygenerátorů je skutečnost, že je nemusí obsluhovat vysoce specializovaný personál, ale lze je svěřit poměrně rychle proškolenému pracovníkovi, který se dokáže starat o pacienty v běžném režimu. V případě potřeby je tak možné si představit, že by tyto přístroje ovládali třeba medici.

Foto: Adobe Stock