Schyluje se k zákazům pro neočkované lidi? Byla by to jasná diskriminace, říká ústavní právník Gerloch

Zdá se, že pozitivní motivace lidí k očkování možná nebude stačit k tomu, aby si vakcínu nechala dát většinová část populace, což je potřebné pro získání kolektivní imunity. Ostatně, ministerstvo zdravotnictví ještě ani nespustilo ucelenou kampaň, která by jasně komunikovala výhody a bezpečnost vakcíny proti Covidu-19. Běží pouze televizní spot, který je spíše emotivní než informativní. Podle posledních průzkumů přitom stále přibližně polovina obyvatelstva očkování odmítá. Podle epidemiologů je zapotřebí proočkovat přibližně 70 % populace, raději ale více.

Zákazy budou obtížné

Už nějakou dobu se tak schyluje k dvojkolejné společnosti, kdy očkovaní a neočkovaní lidé budou mít odlišné možnosti. Je ale velkou otázkou, a to i z hlediska práva, jak to vše bude řešeno. Zda půjde skutečně o výhody pro očkované jedince nad rámec normálního stavu, nebo naopak zákazy pro ty, kdo očkování odmítnou. Jak se zdá, hranice je velmi tenká.

Je třeba rozlišit situaci, kdy se jedná o nějaký druh zákazu pro neočkované, třeba vstupu do restaurace nebo letecké dopravy, či zda jde o zvýhodnění těch očkovaných. Pokud jde o ten první případ, kdy by chtěl někdo něco zakazovat, oporu v současných zákonech podle mě nemá,” uvedl pro Lidovky.cz ústavní právník Aleš Gerloch. “My například budeme mít právo nechat se naočkovat. Z toho nám budou plynout některé výhody, třeba že nebudeme muset nosit roušku. Takže pro očkované a neočkované může někdy platit odlišný režim, musí být ale racionálně zdůvodněný. Abych to uzavřel, odkážu na Listinu základních práv a svobod, která odlišné zacházení s lidmi povoluje, jsou-li k tomu racionální důvody.

Zvýhodnění pro očkované je možné

Často se v poslední době například řeší to, že by do některých restaurací měli mít přístup pouze očkovaní lidé. Podle Gerlocha by to ale při současné právní úpravě bylo jen obtížně proveditelné. “To bychom se ale dostali k otázce, zda jde o omezení základního práva člověka, či nikoliv. Jedním ze základních práv je například svoboda pohybu. Tu můžete v rámci ochrany veřejného zdraví sice do určité míry omezit, ale musí to mít podklad v zákoně, který občanům ukládá nějakou povinnost,” říká právník Gerloch. Naráží tak na skutečnost, že očkování je dobrovolné. Pokud by vláda na jeho základě chtěla něco vynucovat, musela by ho nařídit povinně.

Prostřednictvím zákazů tak podle všeho cesta nepovede. Jinou věcí jsou však různé výhody pro ty, kdo se nechají očkovat. Ale i ty mohou ostatní vnímat jako diskriminaci pro ně. “Tady je nutné poznamenat, že když někoho zvýhodníte, jiní to mohou chápat tak, že oni jsou znevýhodnění. Ale tak to není, zvýhodňování oproti zbytku populace je celkem běžné,” říká Aleš Gerloch. Jako příklad uvádí imunitu poslanců nebo přednost v jízdě pro policisty či záchranáře.

Foto: Shutterstock