Těchto 5 tajných společností změnilo svět. Skryté kulty a tajné kluby existovaly v různých kulturách po tisíciletí

Od věštírny v Delfi až po Svobodné zednáře, skryté kulty a tajné kluby existovaly v různých kulturách po tisíciletí. Existovaly od vzestupu prvních velkých civilizací, od náboženských kultů přes politická sdružení až po vysokoškolská bratrstva. Členové, včetně filozofů, umělců, prezidentů a dokonce i astronautů, obvykle podnikali v soukromí a skrývali své aktivity – a někdy i svou identitu – před veřejností. Někteří používali tajné podání rukou a symboly, zatímco jiní nosili kódované oblečení nebo šperky. Svrhli vládce a přetvořili národy, ovlivnili spisovatele a umělce a změnili způsob, jakým lidé smýšlejí o Bohu. A jsou stále kolem.

Starověké Řecko a jeho nejslavnější věštírna

Ve starověkém Řecku mohli lidé hledat odpovědi na své palčivé otázky v moudrosti bohů, prostřednictvím věštců. A neexistovalo žádné vlivnější orákulum než to v Delfách. Tento mohutný chrám, jež byl zasvěcený bohu Apollónovi a který dosáhl svého největšího vlivu mezi 8. a 6. stoletím před naším letopočtem, stál v srdci delfské svatyně. Ta po většinu dní sloužila jako místo uctívání. Ale na devět dní v roce se chrám stal věštírnou, když speciální orákulum, Pythia, přijalo vybranou skupinu návštěvníků – kteří za toto privilegium poskytli značný dar. Pythia, obvykle mladá žena, se v daný den koupala ve vodách fontány Kassotis. Poté vstoupila do chrámu, aby zaujala své místo ve vnitřní svatyni, adytonu. Samotné orákulum nikdy „nepromluvilo“. Místo toho se žena dostala do transu, který podle řeckého historika Plutarcha přivedly tajemné „páry“, a svíjející se vydávala podivné zvuky a výkřiky. Kněží interpretovali tyto výroky a vyvolali odpověď, která jim dala obrovskou moc – zvláště pokud se otázka týkala důležitých politických záležitostí.

Kult Mithra

Mithraic Mysteries, tajná společnost, která vznikla v 1. století našeho letopočtu po celé Římské říši, byla inspirována indicko-perským božstvem známým jako Mithra nebo Mithras, o kterém se věřilo, že se zrodilo z kamene. Mithras, zobrazený jako bůh podobný spasiteli, byl často ukazován, jak poráží obětního býka nebo je ve společnosti boha Slunce Sola. O vnitřním fungování tohoto exkluzivního kultu se toho moc neví, i když je zřejmé, že cílem bylo oslavování války, překonání zla a dosažení spásy. Všichni členové museli projít sedmi komplexními úrovněmi zasvěcení, včetně provádění zvířecích obětí, než byli považováni za plně vázané členy.

Tajemství templářských rytířů

K obraně Svaté země před křížovými výpravami vzniklo několik vojensko-náboženských řádů, z nichž nejznámější byli templáři. Ti byli pověřeni, aby chránili všechny křesťanské poutníky do Svaté země a byli snadno rozpoznatelní podle svých bílých šatů označených červeným křížem. Vyvinuli zvláštní znalosti v oblasti financí a brzy se stali jednou z nejmocnějších rytířských organizací, dokonce se zasloužili o rozvoj nového bankovního systému. Poté, co byli křižáci templáři poraženi při obléhání Akkonu v roce 1291 a byli nuceni uprchnout ze Svaté země, využil francouzský král Filip IV. zmatku a zatkl většinu templářského vedení. Sám byl řádu velmi zadlužen, proto několik rytířů bylo upáleno na hranici a řád byl oficiálně v roce 1307 rozpuštěn. Jeho legenda však žije dál. Dnes mnoho tajných společností ve Francii, Německu a Itálii tvrdí, že jsou potomky templářských rytířů.

Foto: Shutterstock

Svobodní zednáři

Svobodní zednáři, známí svými bílými zástěrami, tajným podáním rukou a tajemnými symboly, údajně pomohli připravit americkou a francouzskou revoluci a naplánovat podobu Washingtonu, DC. Jejich členy byli například George Washington, Voltaire, Wolfgang Amadeus Mozart, Harry Houdini, Franklin D. Roosevelt nebo Winston Churchill. Počátky této záhadné organizace jsou nejasné, ale předpokládá se, že začala v Evropě již ve středověku. První členové byli cech profesionálních zedníků nebo kameníků, kteří na rozdíl od většiny ostatních prostých lidí měli prostředky k cestování do různých měst a zemí, což těmto řemeslníkům dalo jedinečný a liberální pohled na svět, který přesahoval místní zvyky. Diskutovali o filozofických a intelektuálních myšlenkách založených na osvícenství, a jako nenáboženská, nepolitická společnost svobodné zednářství definovalo nový soubor morálních a duchovních hodnot, které byly vštípeny řadou obřadů a rituálů, jimiž členové neustále postupovali v hodnostech. Svobodní zednáři dnes zůstávají vzkvétající organizací s mnoha členskými jednotkami po celém světě oddanými charitě a dalším dobrým skutkům.

Tiandihui a Hongmen

Během bouřlivého 18. století se v Číně zformovala Tiandihui neboli Společnost nebe a země, jako duchovní kult vedený charismatickými vůdci v provincii Fujian. Dynastie Čching je zatlačila do ilegality a stali se zuřivým hnutím odporu proti vládcům Čching-Manchu. Uchýlili se k ozbrojené loupeži, aby udrželi finanční stabilitu. Tiandihui inspirovaly další společnosti, včetně organizace zednářského typu známé jako Hung Mun nebo „Hongmen“. Mezi členy patřil Sun Yat-sen, zakladatel první čínské republiky, a generál Čankajšek, zakladatel Tchaj-wanu. Někteří zůstali věrní ideálům Tiandihui o vlastenectví, loajalitě a spravedlnosti, ale jiní upadli do kriminality, inspirováni zálibou Tiandihui k přepadení ve stylu Robina Hooda. Nejznámější z nich je skupina známá jako Triády, která je dnes jedním z největších asijských zločineckých syndikátů na světě.

Foto: Shutterstock (Orákulum, Camillo Miola, 1880, olej na plátně), zdroj: National Geographic

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments