Třídění a recyklace odpadů: třídění je zásadní, ale nestačí

Třídění odpadů je běžnou součástí života většiny Čechů, dle statistik 73 % obyvatel České republiky. Aby ne, když dnes najdeme sběrné nádoby na tříděný odpad téměř na každém rohu. Každý z nás má alespoň základní povědomí o tom, jaký odpad patří do žlutého, jaký do modrého nebo do zeleného kontejneru.

Důležitým pomocníkem správného třídění odpadu jsou samolepky na kontejnerech, které nás jasně navedou, co kam patří a to i přesto, že se v obcích může třídění odpadu lišit. Právě samolepky na nádobách říkají, do jakých nádob správně třídit odpad v konkrétní obci.

Řada lidí se domnívá, že vhozením odpadu do sběrné nádoby provádí recyklaci. Tak to ale není, recyklace odpadu je něco zcela jiného.

Odpad: recyklace je proces

Recyklace odpadu je proces, který zahrnuje několik různých činností, na kterých se podílí celá řada procesních kroků a subjektů.

Zahrnuje třídění odpadu, přes jeho svoz a dotřídění na třídicí lince až po zpracování a úpravu ve specializovaných zařízeních.

Díky recyklaci získáme tzv. druhotné suroviny, kterými nahrazujeme tzv. primární suroviny (dřevo, ropa apod.). Tyto získané suroviny používáme k výrobě nového produktu.

Třeba pro výrobu papíru je potřeba pokácet stromy, které jsou primární surovinou pro jeho výrobu. Vytříděný papír přitom můžeme recyklovat 5 – 7 krát, a tak se k nám kancelářský papír může příště vrátit třeba jako časopis. Ročně díky třídění papíru ušetříme jen v Česku průměrně více než 2 200 000 stromů!

Proč musí odpad na třídicí linky?

Možná jste si někdy kladli otázku, proč musí odpad procházet přes třídicí linky, takzvané třídičky, a jak ona třídicí činnost vlastně probíhá.

Odpověď na první otázku je poměrně jednoduchá – bohužel i když se snažíme sebevíc, ne vždy jsou ve sběrných nádobách vyhozeny pouze ty odpady, které do nich skutečně patří, a proto musí být provedeno před jejich dalším zpracováním důkladné roztřídění, při kterém se oddělí recyklovatelný odpad od nerecyklovatelného. Na třídicích linkách nejprve probíhá ruční dotřídění odpadu, kdy se odstraní ty největší nečistoty a odpad, který do daného kontejneru vůbec nepatří. Může ale probíhat i druhové dotřídění, protože jednotlivé druhy vytříděného odpadu je třeba zpracovat odlišnou metodou dle druhu materiálu (například mikroténové sáčky a tašky se zpracovávají a používají k výrobě jiných produktů, než PET láhve, totéž platí pro plastové bedýnky apod.).

Zpracování vytříděného odpadu pak závisí na vybavenosti daného třídicího centra – řada moderních míst již využívá pro třídění odpadu nejnovější technologie, které například používají magnety, jež u sklad vytřídí víčka a u kovů odstraní jiné materiály. Výjimkou nejsou ani různá proplachovací zařízení, výkonné fukary či drtiče.

Jakmile se z vytříděného odpadu odstraní veškeré nečistoty, nevhodné příměsi a vše, co nelze dále zpracovat, získáme materiál pro vytvoření ceněné druhotné suroviny, která následně slouží pro výrobu nových produktů.

Nyní už tedy víme, jaký je rozdíl mezi tříděním a recyklací odpadu – aby však recyklace byla možná, je třeba být při třídění odpadu co nejpečlivější. Proto třiďte odpad správně!

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments