Miloš Zeman trpí “paralýzou alkoholiků”, uvedla lékařka, která tento jev studovala. Zřejmě prodělal delirium tremens

Zdravotní stav prezidenta republiky je znepokojivý a lidé o něm dostávají nedostatečné informace. Podle jeho okolí je Miloš Zeman v pořádku, ovšem nic tomu nenasvědčuje, což dokládají nejnovější zprávy o tom, že by měl být znovu hospitalizován.

Podle lékařky a bývalé ministryně Džamily Stehlíkové je naprosto nutné, aby o Zemanově stavu vydalo zprávu lékařské konzilium. V současné době existují vážné pochybnosti o tom, zda je schopen vykonávat svůj úřad a zda ho za něj neřídí kontroverzní osoby, jako například poradce Martin Nejedlý či kancléř Vratislav Mynář.

Džamila Stehlíková se prezidentův stav pokusila odhadnout na základě svých bohatých zkušeností z praxe. “Lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Infuzní léčba ve vojenské nemocnici zažehnala metabolický rozvrat, ale abstinence od alkoholu v průběhu osmidenní hospitalizace vedla k náběhu na delirium tremens. Dobu pobytu prezidenta v nemocnici mohla prodloužit mj. právě léčba počínajícího deliria,” píše Stehlíková ve svém blogu.

Ani sebelepší léčba alkoholového deliria často nedokáže předejít jeho záludné komplikaci, a to alkoholovému amnestickému syndromu – tzv. Korsakovově psychóze. ​Jedná se o psychoneurologické onemocnění, kterou doprovází alkoholická polyneuropatie (poškození periferních nervů), paraplegie (ochrnutí dolních končetin) a těžká porucha paměti, především anterográdní i retrográdní amnézie (neschopnost utváření nových vzpomínek a současně zapomínání vzpomínek prožitých v minulosti).

Takový pacient často nahrazuje výpadky paměti náhodnými smyšlenkami. Má narušenou vštípivost a uchovávání nových paměťových stop. Nepamatuje si například ani to, co měl k snídani a je dezorientován v čase. Paradoxně dlouhodobá paměť a sociální dovednosti tímto závažným stavem trpí méně, a tak může dotyčný při formálním kontaktu ve známém prostředí působit dojmem příčetného člověka. V tomto stavu mohl prezident podle Stehlíkové absolvovat schůzky po svém návratu z nemocnice. Při jedné z nich měl přitom sklenku vína, což mohlo být součástí léčby deliria tremens, ale i projevem Zemanovy nedisciplinovanosti.

Stehlíková studovala psychiatrii v Moskvě na klinice Sergeje Sergejeviče Korsakova, který věnoval svou doktorskou práci takzvané “paralýze alkoholiků”. Jako první v ní popsal alkoholový syndrom ztráty paměti a ochrnutí dolních končetin.

Zdroj: Shutterstock

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
47 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments