V roce 1973 počítač vypočítal, že konec světa přijde do roku 2040. Značná část jeho předpovědi už se naplnila

Římský klub, mezinárodní sdružení osobností z oblasti ekonomiky, sociálního rozvoje a životního prostředí, roku 1973 objednal u americké univerzity MIT analýzu vývoje lidské civilizace. Výsledek vystrašil objednatele i samotné autory.

Pokles životní úrovně

Počítačový odborník Jay Forrester tehdy vytvořil program WorldOne, který přinesl pohled na svět jako komplexní systém. Soustředil se růst lidské populace, dostupné přírodní zdroje, znečištění životního prostředí a vývoj životní úrovně naší planety v období let 1900 – 2060.  Vznikl graf křivek, které předvídaly vývoj ve zkoumaných oblastech, jestliže lidstvo nezmění svůj dosavadní přístup v chování k planetě Zemi. Jednoznačně se ukázal trend růstu populace až do přelomu 20. a 21. století. Pokud šlo o životní komfort promítaný do oblasti zdrojů financí, prostoru a obživy, křivka zaznamenala vzestup až do roku 1940, po kterém ale následoval pozvolný pokles. Perličkou je, že v roce 2020 měla panovat stejná životní úroveň jako v počátečním bodě analýzy, tedy v roce 1900.  Prokázalo se, že bude ubývat přírodních zdrojů planety, a naopak dojde k raketovému zvýšení znečištění planety.

Zdroj: YouTube

Neutralita do roku 2050

Varujícím zjištěním se stala skutečnost, že například znečištění ovzduší bude doslova smrtelné. Je jasné, že dýchání jedovatých látek v ovzduší vede k mnoha civilizačním onemocněním, na jejichž následky ročně umírá asi 7 milionů lidé. V důsledku popisovaného vývoje by mohla lidská civilizace v období let 2040 – 2050 dospět ke své zkáze.

Řešení

Odborníci z Římského klubu v reakci na varující zprávu navrhli opatření ke snížení drancování přírodních zdrojů. Vize poklesu spotřeby ale zůstala vlastně jenom na papíře. Naštěstí v roce 1990 uzavřely členské státy EU tzv. Zelenou dohodu, podle níž se zavazují do roku 2030 omezit emise skleníkových plynů na 45 % hodnoty, na které se pohybovaly v roce 1990. Konečným cílem dohody je, aby se o dvacet let později, tedy roku 2050, státy staly neutrálními. Tímto způsobem by bylo možné negativní trendy předpovědi, která už části stala realitou, zvrátit.

Foto: Shutterstock, zdroj: Bigthink, FutureZone, Evropská komise, YouTube

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments