Zjistěte, zda máte nárok na 500 Kč k důchodu za každé vychované dítě. A jak o výchovné správně zažádat?

Důchody se každý rok nezvyšují pouze procentuálně. V poslední době se na něj vláda velmi výrazně zaměřila, a tak se mohli loni důchodci těšit třeba z rouškovného a letos zase z fixního příplatku nad valorizaci důchodů. Už od roku 2023 má přitom začít platit velká důchodová novinka, kterou poslanci prosadili teprve před pár měsíci. Jde o takzvané výchovné, tedy příspěvek ve výši 500 Kč za každé vychované dítě.

Nárok na tento příspěvek startuje s důchodem za leden 2023. Mohou o něj požádat všichni důchodci, kteří splní dané podmínky, a to i ti, kteří šli do předčasného důchodu. Podmínkou je nástup do důchodu do konce roku 2022 a zároveň alespoň jedno vychované dítě.

Kdo má na výchovné nárok?

Přestože dítě obvykle vychovávají oba rodiče, nárok na výchovné má pouze jeden z nich. Předpokládá se, že v drtivé většině případů půjde o ženy. Myšlenka příspěvku je taková, že má suplovat výpadek příjmů, z nichž se důchod vypočítává, v důsledku péče o dítě. V zákonné úpravě je to potom formulováno tak, že nárok má osoba, která “o dítě pečovala v největším rozsahu”. Není však vyloučeno, aby příspěvek dostával otec, pokud se o dítě většinově staral právě on. Tato praxe nabude důležitosti v budoucnu. Zatímco současní důchodci ještě žili spíše ve tradičním rodinném modelu, dnešní rodiče už mají péči o děti rozdělenou mnohem variabilněji.

Předpokládá se, že většina rodičů se na tom, kdo má příspěvek pobírat, shodne. V takovém případě stačí, když ten, kdo má příspěvek čerpat, předloží čestné prohlášení o tom, že o dítě pečoval právě on. Pakliže by se pár shodnout nedokázal, bude úřad zkoumat, kdo měl na péči největší podíl. V tomto zkoumání bude vycházet zejména z dostupných dat, jako jsou informace o předchozím zaměstnání, místě bydliště či čerpání rodičovské dovolené. Na základě těchto dat by mělo být možné zjistit, kdo z páru věnoval dítěti větší péči.

Sporný však může být případ, kdy matka dítěte, která o něj největší měrou pečovala, zemřela. V takovém případě automaticky nevzniká na tento příspěvek nárok otce. Ve skutečnosti ale může podat čestné prohlášení je otázkou, nakolik bude úřad jeho pravdivost zkoumat.

Novela zákona nicméně nepočítá s případem, kdy by otec převzal příspěvek po matce, která už ho nějakou dobu čerpala a následně zemřela. Nárok na takový příspěvek zaniká spolu s jejím důchodem.

Foto: Shutterstock

Jak o výchovné zažádat?

Příspěvek bude automaticky vypočten a připočítán k důchodu ženám, kterým byl odchod do důchodu stanoven s ohledem na počet vychovaných dětí. Tedy těm ženám, které mohou odejít do důchodu dříve, protože měly děti.

Ostatní potom musí vyplnit žádost o příspěvek. Sociální správa začne tyto žádosti přijímat počínaje zářím 2022. Lidé, kteří odešli nebo odejdou do penze před koncem roku 2023, mohou o příspěvek žádat až do konce roku 2024. Ale pozor, na pozdější žádosti už nebude brán zřetel. Pokud tak člověk o příspěvek nepožádá včas, nárok na něj mu zanikne.

Výchovné ve výši 500 Kč za každé dítě se připočte k procentní výměře starobního důchodu. To znamená, že se z něj pak dále bude vypočítávat pravidelná valorizace i mimořádné navýšení důchodů. V dalších letech tak lze počítat s tím, že se příspěvek bude navyšovat.

Výchova dítěte

Určité kontroverze vyvolala skutečnost, že nárok na příspěvek mají lidé bez ohledu na to, jakým způsobem své dítě vychovali. Nezáleží na tom, zda například absentovalo ve škole, spáchalo trestný čin nebo se jinak vymykalo představě o správném vychování.

Nárok na příspěvek však zaniká tehdy, kdy se rodič vůči dítěte dopustí úmyslného trestného činu proti životu a zdraví, svobodě a právům na ochranu osobnosti, lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo proti rodině a dětem podle trestního zákoníku. V praxi tak nebudou moci výchovné pobírat lidé, kteří své děti například sexuálně zneužívali.

Foto: Freepik

Podmínky výchovy dítěte

Pokud jde o samotné podmínky toho, co znamená výchova dítěte, budou zohledňovány především tři body v zákoně o důchodovém pojištění.

  • Podmínka výchovy dítěte je u žadatele o příspěvek splněna, jestliže jeho osobní péče o dítě ve věku do dosažení zletilosti trvala aspoň deset let.
  • Pokud se ujal(a) výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy splněna, jestliže osobně pečoval(a) o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků. To neplatí, jestliže o něj před dosažením zletilosti přestal(a) pečovat.
  • Pokud dítě zemřelo po dosažení pěti let věku, stačí osobní péče od jeho narození do jeho úmrtí.

Efekt výchovného

Cílem zákonodárců bylo, aby tímto způsobem došlo k jistému narovnání důchodů mezi muži a ženami. Byli to totiž právě muži, kteří se v minulosti mohli věnovat svému profesnímu životu, zatímco ženy pečovaly o děti. V důsledku toho mají teď tito muži výrazně vyšší důchody než ženy. Výchovné by to mělo pomoci alespoň částečně srovnat. Muži v současné době pobírají důchod v průměru 17 080 Kč, zatímco ženy 14 873 Kč.

Foto: Shutterstock, zdroje: MPSV, NS Soud

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
35 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hlasů
Inline Feedbacks
View all comments