Důchodci dostanou 500 Kč navíc za každé vychované dítě. Část lidí však o bonus přijde kvůli řadě výjimek

Takzvané výchovné je jednou z největších změn důchodového pojištění za dlouhou dobu. Pro mnoho důchodců bude znamenat významné přilepšení k jejich penzím, obzvlášť pokud vychovali více dětí. Například za čtyři vychované děti může důchodkyně dostat dva tisíce korun navíc. Vzhledem ke spíše nižším důchodům to bude znamenat velkou změnu a zlepšení životní situace.

Výchovné se týká primárně žen

Tato důchodová novinka ostatně míří právě tímto směrem. Dlouhodobě se upozorňuje na značný nepoměr mezi důchody žen a mužů, kdy druzí jmenovaní mají penze v průměru o poznání vyšší. Je to dáno jednak tím, že ženy zejména v minulosti vydělávaly na stejných pozicích méně než muži, ale také tím, že to byly právě zejména ženy, které se musely doma starat o narozené děti a nemohly tak chodit do práce. Z důchodového pojištění tím sice nevypadly, ale za tyto roky jim byl počítán jen základ namísto vyššího pojistného, kterého je možné dosáhnout prací.

Neznamená to pochopitelně, že na výchovné mají nárok pouze ženy. Jen se počítá s tím, že to budou právě ony, kdo bude tento instrument využívat. V minulosti muži vychovávali děti minimálně. V současnosti a zejména směrem do budoucna to však bude stále častější. To se nicméně bude týkat až důchodců za desítky let.

Kdo a jak výchovné získá

Platí, že na výchovné má nárok pouze jeden z rodičů. Předpokládá se, že pár se na tom, komu výchovné připadne, společně dohodne, a to na základě toho, kdo se o dítě staral delší dobu. Právě v tomto bodě má však systém slabé místo, protože se budou muset dohodnout i lidé, kteří se rozvedli nebo spolu již nežijí. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) však ujišťuje, že v drtivé většině případů bude mít dost podkladů k tomu, aby vyhodnotila oprávněný nárok toho kterého rodiče. Klíčovou roli v tom pochopitelně budou hrát záležitosti jako čerpaná rodičovská dovolená.

Výchovné má být vypláceno od roku 2023, tedy prvním důchodem, ke kterému bude připočteno, bude ten lednový z roku 2023. ČSSZ aktuálně počítá s tím, že automaticky navýší důchod ženám o 500 Kč za každé vychované dítě. Úřady k tomu mají své statistiky, byť ne vždy musí být správné a kompletní. Ženy by si tak lednový důchod v přespříštím roce měly velmi pečlivě zkontrolovat. Pokud by dostaly méně, než na co mají nárok, nechť se na ČSSZ obrátí a doloží péči o správný počet dětí.

V případě mužů to bude o něco složitější. Pokud dojde k situaci, kdy se o dítě dominantně staral právě muž, bude to muset doložit. Pokud žádosti úřady vyhoví, dojde v takovém případě k tomu, že ženě, která dítě porodila, se důchod zase sníží.

Foto: Shutterstock

Kdo na výchovné 500 Kč nárok nemá

V zákoně jsou stanoveny výjimky pro ty, kdo by zdánlivě na výchovné nárok mít měli, ale nakonec ho neobdrží.

  • Poměrně překvapivě nárok na výchovné nemají muži, kteří vychovali své děti před rokem 1996. V tomto období si bonus 500 Kč mohou započíst pouze ženy. Je to dáno právě předpokladem, že v této době muži děti vychovávali zcela výjimečně. Přesto k tomu ale, například v důsledku úmrtí matky, docházelo. I tak mají tito muži smůlu.
  • Muži si ostatně musí pospíšit. Pokud mají na bonus nárok, musí o něj zažádat do dvou let od začátku platnosti zákona, tedy od roku 2023. Pokud tak neučiní, bude výchovné automaticky a již nezvratně připsáno ženě, která dítě porodila.
  • Nárok na výchovné nemají také lidé, ať muži či ženy, kteří sice dosáhli důchodového věku, ale stále ještě pobírají invalidní důchod.
  • Smůlu mají také důchodci s takzvaným transformovaným důchodem. Tedy ti, kteří neodpracovali 35 let a pobíral invalidní důchod, který pak přešel na starobní, nemá na 500 Kč za vychované dítě nárok.
  • Zákon pamatuje také na případy špatné výchovy. Tím není myšleno to, že dítě pak třeba spáchá nějaký trestný čin, jako to, že se rodiči prokáže ublížení na zdraví či sexuální zneužívání. Takoví lidé na výchovné nárok nemají.

Foto: Shutterstock, zdroje: MPSV, NS Soud

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
83 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments